~ Klub českých historických autobusů ~   

Klub českých historických autobusů (KČHA) - RTO Klub je zájmovým sdružením vytvářejícím podmínky pro činnost osob v oblasti historických autobusů české výroby, který úzce spolupracuje s organizacemi zabývajícími se sběratelskou, restaurátorskou a muzejní činností v této oblasti.

Klub byl založen spontánně skupinou nadšenců a příznivců historických autobusů na sklonku roku 1999, oficiální registraci získal v roce 2001. KČHA - RTO Klub je jediným a současně nejdéle působícím celorepublikovým otevřeným subjektem se zmíněnou činností. Jednou ročně pořádá v hlavní sezóně celostátní sraz se zahraniční účastí, který je jakousi jednodenní presentací a poctou nádherným tvarům starých karoserií. Po skončení sezóny klub pořádá dvoudenní výjezdní zasedání pro členy klubu za účelem společně trávených chvil spolu s poznáváním technických či jinak souvisejících pamětihodností. Dvakrát do roka svolává členskou základnu a dle možností členů pořádá klubové výlety. Klub si neklade za cíle dosahovat met profesionálních společností ani jim nijak konkurovat, jeho činnost jede jinou cestou, založenou na ryze dobrovolné bázi negenerující žádný zisk.

Členem klubu se může stát každý se zájmem o sběratelskou a restaurátorskou činnost v oblasti historických autobusů české výroby za roční členský příspěvek ve výši 500,- Kč, přičemž členství není ničím podmíněno, ani vlastnictvím historického či jiného autobusu. Zakládající členové si na své ustanovující schůzi zvolili tříčlenný výkonný výbor, jehož hlavní činností je příprava a koordinace pravidelných setkání, shromažďování informací v oblasti historických autobusů, spolupráce s každou osobou nebo institucí vyvíjející činnost v této oblasti a vedení evidence členské základny. Dále informuje členy klubu o chystaných akcích, termínech pravidelných schůzek a v rámci možností koordinuje dopravu na pořádané akce.

Náš klub vzniknul na základě zájmu o legendární autobus Škoda 706 RTO, jsme ryze českým klubem, a tak se náš obzor postupně rozšířil na ostatní autobusy české výroby, které také bez výhrady podporujeme. Nejrozšířenější značkou je Škoda, následuje Karosa, Praga, Tatra a Aero.

Naši členové mají stejná práva, jakož i podílet se na chodu klubu. Patří mezi ně sběratelé z řad fyzických osob, dopravců, avšak především nadšenců pyšnící se někdy i celou sbírkou autobusů, některých unikátů, technickou dokumentací, fotografií či sbírkou nejrůznějších modelů či dobových doplňků.

Poslední aktualizace: 31.1.2024