~ Z minulých setkání ~

Dobrá Voda 2003 - 2. výjezdní zasedání

Vážení přátelé,

Letošní výjezdní zasedání se nám podařilo uspořádat díky vydatné podpoře ČSAD Jihotrans a.s., jejího generálního ředitele pana Roberta Krigara a technického specialisty pana Vladimíra Krotkého.

V sobotu 5.10. jsme navštívili rozsáhlý areál ČASD Jihotrans a.s., největšího jihočeského dopravce, a měli možnost seznámit se s chodem podniku, jeho technikou, a projet linkou STK. Asistovaly nám i místní redakce televize Prima a Nova. Příjemným zpestřením dopoledního programu byl křest nákladní Pragy RND z ČSAP Nymburk pod patronátem pana Ing. Aloise Koutka.

Po všech oficiálních záležitostech a dobrém obědě se vydala kolona deseti autobusů a dvou nákladních babiček směrem na Prachatice. Zastavili jsme se u památníku setkání pěti armád, které jsme si vyjmenovali, a poté již brzy dojeli do Prachatic. Tady jsme zastavili v areálu bývalých kasárna, dali si odpolední kávu ve městě, a odstavili většinu vozů v ČSAD Prachatice, které dnes spadá pod ČSAD Jihotrans.

Nahoru na Dobrou Vodu, do cíle naší cesty, nás vyvezl linkový RTO z ČSAP Nymburk a RTO LUX přepravní společnosti pana Ivana Pacáka z Liberce. Odměnou za krásný a náročný výjezd nám byla připravená tabule se skutečně dobrou večeří. Dva pašíci o váze 40 kilogramů byli naší padesátičlennou skupinou během noci zcela zlikvidováni. Pivo teklo proudem, táta Cvejn a naše klubová kapela pod vedením Vendy Pacákové vyhrávali zvesela. Požehnej nám to Pánbůh. Druhý den jsme se rozjeli domů.

Co říci závěrem? Akce se vydařila. Děkujeme tímto organizátorům pánům Robertovi Krigarovi a Vladimírovi Krotkému, a především sponzorovi akce ČSAD Jihotrans a.s., děkujeme pensionu Dobrá Voda a panu majiteli za přijetí, děkujeme všem členům za účast a těšíme se na shledanou na akci další. >>Fotky

Za VV KČHA - RTO Klubu Michal Zubr.
Michal Zubr
<<<