~ Z minulých setkání ~

Lešany 2010 - 11. celostátní sraz 22.5.2010

Vážení přátelé,

Každým rokem na tomto místě bilancujeme náš klubový sraz, a hovoříme o tom, jak byl úspěšný. Letos bych se nechtěl opakovat a tak vám předávám několik faktů k posouzení. Na straně jedné ustupující krize a obecně opadávající zájem o akce historických autobusů, na straně druhé skutečnost - 28 přítomných vozů, což svědčí o srazu v tomto směru spíše nadprůměrném. Do Lešan přijelo 11 vozů Škoda 706 RTO všech modifikací, 1 vůz Škoda 706 RO, 14 vozů řady ŠD-L-M 11 a 2 vozy zařazeny do kategorie ostatní.

Kolona autobusů se zformovala v Týnci nad Sázavou a do areálu muzea dojela dle předpokladu načas. Dva naši členové měli sice cestou problémy technického charakteru, avšak oběma se podařilo je po svém překonat a přijet za námi.

Počasí mělo pro sraz snad nejvlídnější podobu. Nebylo horko, nebyla zima, nepadaly trakaře. Co je však mnohem důležitější, je spokojenost zástupce velitelství VTM Lešany pana Buriana. Pro příští sezónu máme přislíbeny stejné podmínky, jako tomu bylo doposud.

Opravdu jsem nečekal letošní sraz nikterak velikým či nadprůměrným. Skutečnost však ukázala, že spojením všech faktorů byl letošní sraz jedním z nejvydařenějších a „nejpohodovějších“ setkání v klubové historii. Nezbývá než poděkovat všem účastníkům srazu za účast, výdrž a podporu. Zvláštní poděkování patří paní Braunové z Busportálu za velký časový prostor, který nám věnovala.

>> fotky

Těšíme se na viděnou na dalších klubových akcích.

Za KČHA - RTO Klub
Michal Zubr, jednatel
<<<