~ Z minulých setkání ~

Lešany 2012 - 13. celostátní sraz 19.5.2012

Vážení klubáci, přátelé historických autobusů,

letos jsme se sjeli do prostoru Vojenského technického muzea na 13. celostátní sraz. Ten se již od ranních hodin, díky pěknému počasí, nesl v příjemně naladěném duchu. Areál Vojenského technického muzea byl v den zahájení sezóny připraven na velkou návštěvnost a naše autobusy opět zaplnily místo na hlavní výstavní ploše mezi halami, jak se již stalo tradicí.

Tentokráte se náš sraz vyznačoval některými dalšími klubovými mezníky. Poprvé se zde presentoval vůz ŠM11, a to díky spolupráci a pochopení Muzea DP v Praze Střešovicích. Současně je nezbytné poděkovat zmíněnému muzeu za poskytnutí dobové plošiny značky Schörling na voze Škoda 706 RT k pořízení fotografií z ptačí perspektivy. Poprvé jsme též mohli současně obdivovat autobusy ze Slovenska a Polska. Pro zajímavost uvádím, že oba autobusy měly nejen u nás, ale i celkově svou premiéru. Dohromady se 13. srazu zúčastnilo 27 autobusů ve všech modifikacích.

Klasický program začínal společným příjezdem kolony autobusů z Týnce nad Sázavou do Lešan a od 9:30 do 14 hodin probíhala presentace vozů. Po rozdání dojezdových diplomů se jako každoročně vydala kolona autobusů okružní jízdou zpět do Týnce nad Sázavou. Zde jsme 13. sraz zakončili.

Děkujeme všem našim členům za účast,
spoluorganizátorům za jejich pomoc
a hostům za návštěvnost.

>> fotky

Na viděnou se těšíme na našich dalších klubových akcích.

Za RTO Klub
Michal Zubr
<<<