~ Z minulých setkání ~

Lešany 2015 - 16. celostátní sraz 23.5.2015

Ani horko, ani zima neovládly počasí 16. celostátního srazu v Lešanech. Spíše klid, pohoda a klidná atmosféra panovaly v tento den. Jak zmínil pan Václav Kopta, náš čestný člen a moderátor srazové schůzky, dorazily posádky autobusů z nejrůznějších koutů celé republiky a jim patří náš obdiv a dík.

Dopravu z Prahy zajistili Petr Kordík a Honza Kukla s vozy škoda 706 RTO a za doprovodu Karosy 734 z roku 1982 Michala Surmaje mířily k Týneckému autobusovému nádraží. Odtud se všichni shromaždivší společně přesunuli do areálu Vojenského technického muzea. Během presentace autobusů bylo možné navštívit muzejní výstavní haly, nebo bohatý program VHÚ. Po ukončení presentace, rozdání dojezdových diplomů a společném odjezdu z areálu muzea se účastníci srazu již rozjeli do svých domovů.

Děkujeme tímto všem posádkám autobusů za jejich účast. Náš sraz se stal tradičním místem k presentaci historických autobusů všech různých subjektů, místem k vzájemné výměně zkušeností, možnosti předání kontaktů i náhradních dílů, nebo jen setkávání a poznávání kolegů v oboru. Celkem letos dorazilo 12 autobusů značky Škoda 706 RTO, 9 autobusů řady ŠD-L 11, a 2 vozy typu Karosa 734.

Děkujeme tímto Vaškovi Koptovi za odmoderování srazové schůzky, za podporu našeho klubu, věrnost a výdrž. Současně se i touto formou připojujeme k dlouhé řadě gratulantů k životnímu jubileu, a přejeme Ti, Vašku, stále svěžího ducha a spoustu šťastně najetých životních kilometrů.

Současně nás těší zájem a příliv nových členů, který je letos skutečně velký. To je pro nás velkým impulsem pokračovat v klubové činnosti dál, a tak se již nyní těšíme na viděnou na našich dalších akcích.

>> fotky

Za RTO Klub
Michal Zubr
<<<