~ Z minulých setkání ~

Mýto 2010 - 9. výjezdní zasedání

Vážení přátelé, klubáci,

je za námi další klubová akce, které předcházela celá řada příprav, výjezdní zasedání. S vozem Škoda 706 RTO LUX přijeli z Českých Budějovic Vladimír Krotký, Radek Hofmann a Miloslav Madarazs, s vozem Škoda 706 RTO MTZ z Mirovic dojel Vladimír Dušek, s vozem ŠL 11 z Psár nechyběl Jakub Adámek a s vozem ŠL 11 z Plzně se ve Strašicích přidal Michal Kouba.

Tentokráte jsme naše sobotní poznávání začali v Praze a čekal nás velice pestrý program. Laťku vysoko nastavilo vzorně opečovávané a velice útulné prostředí muzea MHD Střešovice. Náš průvodce Ondra Láska nám představil nejen veškerý kolejový a vozový park, ale poodkryl i technické zázemí areálu.

V 11 hodin nás čekala legenda českého veteránského života, pan Emil Příhoda, ve svém muzeu Pragovek ve Zbuzanech. Kompletní sbírka je cenná především tím, že naprostá většina vystavených exponátů je ve zcela původním stavu neponičena novodobými neodbornými renovacemi.

Po obědě v Chýnovském pivovaru jsme navštívili malou sklárnu v Nenačovicích. České sklo se tu rodí v rukách zkušených sklářů. Na závěr dne se nám ještě představila sbírka v areálu výtopny Zdice. Odtud jsme již zamířili do motelu Mýto, kde jsme měli přichystané zázemí. Klubový večer plný diskuzí ve velice přátelské atmosféře zpestřila živá hudba pana Jánského.

V neděli jsme si se zájmem prohlédli vodní hamr v Dobřívi s výkladem historie za čtyři století a s ukázkami zdejších prací. Jedná se o jeden z posledních funkčních hamrů, který je současně tím největším.

Vyvrcholením našeho víkendu byla návštěva klubových kolegů v Regionálním muzeu dopravy Strašice. Zde je k vidění skutečně mnoho exponátů, které jsou průřezem novodobou historií dopravy nejen ve svém regionu. Obrovské úsilí všech místních nadšenců je vidět na celém oživeném areálu. Byli bychom rádi, kdyby naše klubová spolupráce pokračovala i v dalších sezónách.

Našemu víkendu přálo i počasí, jen je škoda že ho nelze časově zvětšit natolik, abychom mohli do programu zařadit i další místa, která by stála za návštěvu. Tak tedy určitě příště.

Poděkování patří všem těm, kteří se našeho víkendu zúčastnili, čímž ho pomohli spoluutvářet, zejména však hlavnímu organizátorovi Jardovi Čuříkovi, dále Ondrovi Láskovi, panu Emilu Příhodovi, kapele pana Jánského, klubovým kolegům ve Zdicích a ve Strašicích, a v neposlední řadě paní Braunové za milou návštěvu na podstatné části našeho nedělního programu.

Již teď se těšíme na viděnou na dalších klubových akcích.

>> fotky

Za KČHA - RTO Klub
Michal Zubr
<<<