~ Z minulých setkání ~

Ostrava 2013 - 12. výjezdní zasedání (14.–15. září 2013)

Kolegové, klubáci !

V uplynulém víkendu jsme v našem 12. výjezdním zasedání navštívili bez nadsázky řečeno malebný ostravský kraj. Po příjezdu vlakem na nádraží Ostrava - Svinov, jsme se přesunuli do přistaveného stylového autobusu ŠL 11 – „Bobíka“ našeho klubového kolegy Jury Kaduly. Místní kolorit jsme tak začali poznávat z poza oken tohoto historického autobusu.

Ostrava na nás působila dojmem měnícího se města s citem pro historii i současnost. Velkou neznámou pro nás byl život a činnost Dopravního podniku Ostrava a.s.. Během naší víkendové návštěvy jsme se dozvěděli celou řadu informací ze všech oblastí činnosti DP Ostrava i její dceřiné společnosti Ekova Electric a.s..

Během hodinové polední prohlídky jsme díky odbornému výkladu Pavla Orlíčka mohli nahlédnout pod pokličku na místa, kde probíhá údržba, modernizace i výroba tramvají a trolejbusů v úspěšně prosperující společnosti Ekova Electric.

Příjemným zpestřením naší návštěvy se stala možnost prohlídky depozitáře historických tramvají zakončená nečekanou, o to více příjemnou, třešničkou na dortu v podobě jízdy historickým vozem T1 a poté Komárkem v areálu firmy s řidičem Jiřím Folvarečným.

Po vydařeném obědu v pivovaru AVAR Hlučín jsme měli možnost nahlédnout na rozlehlou Ostravu z věže radnice a zhodnotit tak proměnu města z ptačí perspektivy.

Dalším zcela nezapomenutelným okamžikem byla skutečnost svezení se trolejbusem Tatra T 400 z roku 1954 nasazeným v sobotu na linku Hlavní nádraží – Michálkovice (Důl Michal).

Dopravní podnik Ostrava a.s. zřízený Statutárním městem Ostrava zajišťuje poskytování služeb městské hromadné dopravy na území města a současně mj. prostřednictvím Kroužku přátel MHD Ostrava pečuje o depozitář historických autobusů. Ten jsme měli možnost navštívit v odpoledních hodinách. V útulném a čistém prostředí jsou zde k vidění vozy precizně zrenovované i vozy na renovaci čekající. Odborný výklad nám podali Matěj Němeček, Jiří Kocich a Miroslav Halasz z Kroužku přátel MHD Ostrava, kteří nás provázeli depozitáři a zasypávali informacemi o historii i současnosti ostravské městské hromadné dopravy.

Velký dík patří vedení společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a vedení její dceřinky Ekova elektric a.s., že nám exkurze do svých provozoven (Ústřední dílny Martinov a Autobusy Hranečník ) v naprosto netradičních sobotních časech zajistilo.

Místní kolorit nám dokreslila a pomohla vstřebat návštěva na Stodolní ulici po ubytování a večeři na hotelu Bonum.

V druhý den návštěvy ostravského kraje jsme zavítali do nedalekého města automobilů značky Tatra. Zdejší expozice Technického muzea Tatra Kopřivnice čítající celou řadu vozů této značky je ve výtečné kondici a byla podstatným bodem našeho nedělního programu.

Statečnější z nás ještě před obědem zvládli výstup na Štramberskou Trúbu a pak zbývalo jen přijet k nádraží a plni dojmů z uplynulého víkendu se vracet vlakem domů.

Na závěr uvádím důležité sdělení. Za jednu z nejlépe zorganizovaných akcí, za výborné průvodcovské služby a za stylový a bezchybný přesun patří náš dík Jurovi Kadulovi. Současně naše poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravách dílčích okamžiků akce, zrovna tak však i našim členům za účast na vydařeném víkendu.

Již nyní se těšíme na viděnou na podobných akcích.

>> fotky

Za RTO Klub
Michal Zubr
<<<