~ Z minulých setkání ~

Ostrava 2016 - 15. výjezdní zasedání (23.-25.9.2016)

Vážení kolegové, klubáci,

o uplynulém zářijovém víkendu jsme na našem klubovém výjezdním zasedání navštívili Ostravu. Z Prahy jsme vypravili zájezdový autokar šoférovaný jeho majitelem Liborem Andrlíkem. Příjemná jízda pohodlným autobusem sice nabrala zpoždění vlivem silného pátečního provozu, nicméně jsme s jistotou dosáhli cíle cesty.

Sobotní program jsme začali ve Velké Polomi, kde se nám dostalo velmi vlídného přivítání doprovázeného veselou muzikou cimbálu a houslí. Po tomto laskavém okamžiku, na kterém jsme byli dekorováni paní Ivanou Kadulovou šálou s motivem autobusu ŠL 11 „Bobíkem“, jsme věnovali krátkou zastávku na místním hřbitově k uctění památky našeho čestného člena Jury Kaduly.

Denní program poté pokračoval obědem ve stylové restauraci Garáž hojně vyzdobené v duchu motorismu a dopravy.

Odpoledne nás čekalo příjemné překvapení v podobě účasti na „Ostravském setkání autobusů“ v Dolní oblasti Vítkovic a následné prohlídky některých industriálních objektů. Neopakovatelné setkání autobusů ukončené společným fotografováním bylo vyvrcholením sobotního programu. Naše účast na něm pro nás byla velkou ctí a současně radostí. Dále jsme navštívili Landek Park a zde opět pořídili pěkné fotografie.

Po večeři jsme ještě umocnili získané dojmy návštěvou na Stodolní ulici v dlouhých debatách a za popíjení lahodného moku do pozdních hodin.

Následného dne jsme se věnovali především prohlídce rozsáhlých sbírek vojenské techniky, užitkových a osobních vozů, kterou nám připravil mnoho příjemných zážitků pan Jan Trlica. S těžkým srdcem, avšak zaplněným pěknými dojmy, nám nakonec nezbývalo, než se rozloučit a myslet na cestu zpět domů.

Děkujeme tímto všem za účast, ať již tomu bylo na jakékoliv části vydařeného víkendu, zejména našemu členovi Liboru Andrlíkovi za „luxusní“ odvoz, našim členům Jirkovi Kadulovi a Ivaně Kadulové za vlídné přivítání a přijetí mezi nadšence a fandy ve Vašem kraji a za spoluorganizaci úspěšného klubového víkendu, našim členům Mirkovi Halászovi a Jirkovi Kocichovi za spoluorganizaci úspěšného víkendu a za zprostředkování Ostravského setkání autobusů.

Naše velké poděkování patří účastníkům Ostravského setkání:

Tatra 43, RZ O 11-23 z roku 1929 panu ing. Tomáši Preissovi
Škoda 706 RO Car, RZ V 4360 z roku 1950 panu Janu Trlicovi
Š706 RTO Car, RZ OVC 06-90 z roku 1966 DP Ostrava, ing. Miroslavu Albrechtovi
ŠD11.2040, RZ 5T8 6404 z roku 1972 panu Bernardu Žídkovi
ŠL11.1310, RZ 8T0 6080 z roku 1981 Arriva Morava, panu Miroslavu Halászovi
ŠL11.1310, RZ 2T2 6168 z roku 1980 panu Jiřímu Kadulovi
Škoda 706 RTO Car, RZ 5T8 8131 z roku 1968 panu Janu Trlicovi
Škoda 706 RTO Lux, RZ AX 38-60 z roku 1967 panu Liboru Andrlíkovi
Karosa B732.00, RZ 5T7 9347 z roku 1985 panu Petru Slívovi

Speciální poděkování patří Arriva a.s., panu Jiřímu Kocichovi, za pozvání na prohlídku industriálního objektu U6, a dále Dolní oblasti Vítkovic panu Tomáši Štuknerovi, vedoucímu provozu a techniky, za umožnění vjezdu do areálu.

Děkujeme panu Janu Trlicovi za poutavý výklad při prohlídce jeho sbírky a přejeme mu hodně úspěchů v jeho renovačním úsilí. Současně děkujeme našim členům panu Miroslavu Tomancovi a Pavlu Bravencovi za účast na nedělní části programu vozem ŠD 11.

Vážení kolegové, na tomto zářijovém víkendu se podílela celá řada nadšenců a postarala se tak o dobrou věc. Těšíme se s Vámi na viděnou na dalších akcích.

>> fotky

Za KČHA – RTO Klub
Michal Zubr, jednatel
<<<