~ Z minulých setkání ~

Plzeň 2014 - 13. výjezdní zasedání (20.–21. září 2014)

Vážení kolegové, klubáci,

13. výjezdní zasedání konané o víkendu 20. a 21. září 2014 proběhlo v západočeské metropoli ve městě Plzeň. Se svými precizně zrenovovanými vozy se ho zúčastnili Vladimír Jandus, jedoucí s linkovým vozem Škoda 706 RTO, Vladimír Dušek, jedoucí s linkovým vozem Škoda 706 RTO a v neposlední řadě Jiří Sýkora, jedoucí se zájezdovým vozem Škoda 706 RTO. Zázemí v místě konání měl na starosti Honza Rybka. Všem zmíněným pánům děkujeme za pohodovou atmosféru víkendových dnů.

Naše první očekávaná sobotní zastávka vedla do areálu ČSAD Autobusy Plzeň a.s., kde jsme si prohlédli pečlivě spravované muzeum dopravy. Děkujeme tímto panu Brunclíkovi za bohatý výklad ke každému vystavovanému exempláři. Pan Brunclík nám velmi ochotně vyjel mj. se zdejším cenným exponátem Škodou 706 RTO a umožnil tím společné fotografování všech dorazivších vozů tohoto typu. Současně děkujeme vedení ČSAD Autobusy Plzeň a.s. za umožnění návštěvy v poněkud nestandardním víkendovém čase a přejeme mu hodně úspěchů v další restaurátorské a sběratelské činnosti.

Příjemným zpestřením uvedené krásné atmosféry mezi historickými autobusy v ČSAD Autobusy Plzeň a.s. se stala návštěva Ing. Dagmar Braunové, šéfredaktorky internetového magazínu Busportál.cz, která na místě pořídila reportáž z naší akce.

Po obědě jsme zamířili na Slovany. V areálu vozovny PMDP a.s. jsme zhlédli současnost vozového parku i smysluplně a citlivě udržovanou minulost v podobně nádherných historických tramvajových vozů, které jsou součástí zdejšího depozitáře. Výklad nám podali pánové Jiří Trnka, Zdeněk Černík a Michal Kouba, takže jsme byli zasypáváni cennými informacemi o chodu vozovny již od našeho příjezdu.

Naší další zastávkou se stala velmi zajímavá návštěva nového areálu garáží PMDP a.s. na Karlově. Zde nás očekával a informace o chodu života za branami podniku nám předal pan Ondřej Liška, kterému jsme vděčni nejenom za bohaté informace ohledně restaurování, udržování a provozu cenných historických vozů ve firmě, ale především za pomoc při zosnování programu sobotního odpoledne a zprostředkování komunikace s jejím vedením. Děkujeme mu tímto za výše zmíněné.

Sladkou tečkou za prohlídkou obou areálů PMDP a.s. byla projížďka městem v koloně historických autobusů na speciální lince obsazené precizně zrenovovaným městským autobusem Škoda 706 RTO šoférovaným Martinem Šmídem. Na tuto projížďku, myslím, nelze nikdy zapomenout. Děkujeme.

Současně děkujeme vedení společnosti za umožnění návštěvy a držíme palce v dobře nastaveném směru při renovování historických vozů a těšíme se někdy příště na viděnou, třeba i za účasti dalších zrenovovaných vozů.

Celý sobotní den se nesl v duchu skromnosti všech lidí, kteří nemalým dílem osobního přínosu přispívají k tomu, aby naše česká historie v dopravě nebyla ztracena a zapomenuta. Jste příliš skromní a máte náš velký obdiv.

Na programu jsme měli již jen závěrečné posezení u dobrého moku v areálu plzeňského Prazdroje, které ještě někteří členové ve večerních hodinách již zcela po svém příjemně zakončili v uličkách západočeské metropole.

V neděli jsme měli na programu návštěvu Vojenského muzea v Rokycanech, a po zhlédnutí zdejší techniky již jen příjemný oběd ve stylové restauraci Stará hospoda v Dobřívi.

Děkujeme všem účastníkům 13. výjezdního zasedání za celkovou příjemnou atmosféru po oba víkendové dny a těšíme se na viděnou na podobných akcích.

>> fotky

Za KČHA – RTO Klub
Michal Zubr, jednatel
<<<