~ Z minulých setkání ~

Czechbus 2016 - rozhovor

S Michalem Zubrem o RTO klubu a autobusovém veletrhu CZECHBUS

Zeptali jsme se mimo jiné Michala Zubra, jednatele Klubu českých historických autobusů - RTO Klubu, i na to, co chystají na letošní autobusový veletrh CZECHBUS v Praze, který se uskuteční ve dnech 22. až 24. 11. 2016 Na Výstavišti Praha v Holešovicích.

RTO klub je již neodmyslitelnou součástí podzimního veletrhu CZECHBUS, co letos v expozicích historických autobusů návštěvníci uvidí?

Dobrý den. Během letošního ročníku veletrhu se pokusíme navázat na úspěšnou presentaci z loňského roku. Rádi bychom představili odborné i laické veřejnosti autobusy řady Š11 ve všech modifikacích. Současně budeme vystavovat ve vitrínách některé předměty s tematikou autobusů spojené, a na našem stánku budou k dispozici letáky, brožury a informace našich členů i partnerů týkající se jejich činnosti v oblasti českých historických autobusů. Současně se snažíme, abychom byli připraveni odpovídat na různé dotazy příchozích návštěvníků ke klubovému stánku.

Zeptám se na „RTO KALENDÁŘ 2017“ bude i letos jeho prezentace na CZECHBUSU za přítomnosti patrona herce Václava Kopty?

Rozhodně i letos představíme klubový Kalendář na příští rok právě na veletrhu, a i letos je herec a skladatel pan Václav Kopta jeho patronem. Současně máme přislíbenou účast pana Václava Kopty na presentaci kalendáře našim členům a případným ostatním návštěvníkům.

Který den na veletrhu bude oficiální program RTO klubu?

Hlavní program našeho klubu bude hned v první den veletrhu, tedy v úterý 22. listopadu v 11 hodin. Zahájíme ho malou členskou schůzkou s jedním bodem programu, a tím je představení klubového kalendáře na rok 2017. Kalendář bude potom i v ostatní dny spolu s dalšími tiskovinami k dispozici na stánku případným zájemcům.

Kolik má v současnosti RTO klub členů?

RTO Klub má necelou stovku členů. Toto číslo je pohyblivé, noví členové přicházejí, někteří se s námi loučí. Jsme živým organismem. Každý nám však přináší rozšíření pohledu na naši oblast zájmu, neboť každý má trochu jiné vzpomínky na ty staré krásné autobusy, co nás tolik uchvátily. Naštěstí je ještě celá řada živých pamětníků, mechaniků, klempířů, motorářů, řidičů a ostatních profesí, ale i nadšenců, kteří spolu s námi rádi zavzpomínají na doby, kdy jiná forma dopravy než těmito vozy nebyla možná. Celá řada z nich jsou našimi členy, jako i další lidé ze všech oblastí každodenního života.

V RTO klubu převažují autobusy Škoda 706 RTO a Karosa ŠD a ŠL , kolik je kterých a objevují se ještě další vozy, které jsou vhodné pro renovaci?

Víte pane redaktore, nerad bych se pouštěl do zveřejňování konkrétních čísel počtu jednotlivých typů historických autobusů. To vlastně ani není možné, jednalo by se o pouhý odhad. Zdaleka ne všichni majitelé jsou v našem, nebo v jiném klubu, registrováni. Obecně je možné říci, že počty historických autobusů se neustále zvyšují, což je dáno na straně jedné přirozeným vývojem, a na straně druhé tu existuje sice pozvolný, ale přesto nárůst zrenovovaných vozů. Toto číslo je každým rokem zejména u starších modelů pochopitelně nižší.

Pokud byste měl zájem znát počty registrovaných vozů pouze u nás v klubu, jedná se o zhruba třicítku vozů Škoda 706 RTO a podobný počet vozů řady Š11.

Kdo se může stát členem RTO klubu, a je to podmíněné vlastnit autobus?

Když byste měl chuť stát se naším členem, nepotřebujete k tomu vlastnit historický ani žádný jiný autobus. Nepotřebujete k tomu vlastně vůbec nic, kromě chuti a nadšení. Prioritní je, dělat si činností kolem historických autobusů radost. To je náš jediný cíl. Náš klub nikoho nelustruje, nikomu neříká, ty smíš, nebo nesmíš přijít. To jsem zažil v jiném klubu a nedělá to dobrotu. Fungujeme na bázi výměny kontaktů, zkušeností i náhradních dílů. Hovoří se o všem. Naši členové se v rámci svých možností na chodu klubu podílejí, dávají náměty na další činnost a místa konání akcí, které pak třeba i zajišťují. O všech námětech se hlasuje, je to taková malá demokracie se všemi svými výhodami i úskalími.

Jakou chystáte nejbližší další akci, kde si mohou případní návštěvníci prohlédnout i ostatní členské autobusy?

Naší další akcí bude jarní členská schůzka, a potom až květnový celostátní sraz autobusů. Sraz je vlastně jedinou akcí v roce, kdy je možné vidět pohromadě poměrně velké množství autobusů. Tady mohu být konkrétní, nejvyšší počet dorazivších autobusů byl 38. Toto číslo však z důvodu organizace a bezpečnosti průběhu akce je takřka hraniční. Naším cílem není lámat nějaké rekordy, ale bezpečně vyjet a také se vrátit. Vojenské technické muzeum, které nám již tradičně poskytuje prostory pro naše srazy, nám vyhradilo pro presentaci hlavní výstavní plochu mezi halami s expozicí. Tam nás mohou návštěvníci vidět každý rok. Na závěr sezóny vyjíždíme do různých míst naší republiky za našimi kolegy, kde se setkávají autobusy, které např. nemají možnost zúčastnit se celostátního srazu. Tato setkání jsou jedinečná a neopakovatelná. Účastníci mají možnost prožít společný víkend se spřízněnými dušemi. Tato akce s názvem „Výjezdní zasedání“ bývá úspěšná, byť se jí účastní podstatně méně autobusů.

Co byste vzkázal návštěvníkům veletrhu CZECHBUS, ale i všem příznivcům historických vozidel?

Pokud bych směl, pane redaktore, měl bych vzkaz nejenom pro návštěvníky veletrhu, ale i pro vystavovatele. Těm druhým zmíněným bych rád vzkázal, že je pro nás velkou ctí stát vedle profesionálů, výrobců a dodavatelů v oboru a presentovat zde mnohdy vozy zrenovované v amatérských podmínkách. Dlouho jsme zvažovali účast na veletrhu. Nejsme subjektem, který by chtěl někde “vyčnívat z davu“. Domnívám se však, že presentujeme naši společnou historii a tím vyjadřujeme úctu k našim předkům a potažmo k jejich práci. To byl důvod našeho rozhodnutí přijmout účast na veletrhu. Naši odborníci měli totiž za všech dob ve světě velmi dobré jméno. Návštěvníkům bych vzkázal, že nás velice těší, když za námi přicházejí a často se podílejí se svými zážitky z minulosti. Mnohdy nám nabízejí i různé „artefakty“ s tématikou historických autobusů spojené. Za obojí jsme jim velmi vděční.

S Vámi všemi se těšíme na viděnou.

Otázky pokládal: Zdeněk Nesveda, BusPress - www.buspress.cz

<<<